Elevator :

Merk :


Doel : Word gebruikt voor schoorsteenbranden, stormschade aan daken, evacuatie van personen op verdiepingen ( ondersteuning dienst 100 ), overzicht van branden en het blussen in hoogte,...


Inhoud : Schepbrancard, persluchttoestellen, slang om schoorsteenbranden te blussen, veiligheidsharnassen, randverlichting, slangen en verdeelstukken,....
Terug naar wagenpark